ΣΤΑΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

τι περιλαμβάνει ο τεχνικός έλεγχος;

Οπτικοί Έλεγχοι

Πραγματοποιούνται οπτικοί έλεγχοι με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης των διαφόρων μερών του συστήματος του αυτοκινήτου.

Έλεγχος Φώτων

Ελέγχουμε την ορθή λειτουργία των λυχνιών, το σωστό χρωματισμό, την ένταση και την ορθή σκόπευση φώτων.

Έλεγχος συστήματος πέδησης

Αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ελέγχου καθώς μέσω του συστήματος πέδησης (φρένα) μειώνεται η ταχύτητα του αυτοκινήτου ή και ακινητοποιείται.

Έλεγχος καυσαερίων

Το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα μείζονος σημασίας θέμα. Για το λόγο αυτό η πολιτεία έχει θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων των οχημάτων που κυκλοφορούν και μάλιστα οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να ελέγχουν εξαμηνιαίως ή ετησίως τα οχήματά τους και κάθε όχημα θα πρέπει να φέρει Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων .

Ηχομέτρηση

Επισκεφτείτε τον χώρο μας για τον επόμενό σας έλεγχο!

σε έναν άνετο, φιλόξενο, μεγάλο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο!