ΣΤΑΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

τι περιλαμβάνει ο τεχνικός έλεγχος;

Οπτικοί Έλεγχοι

Πραγματοποιούνται οπτικοί έλεγχοι με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης των διαφόρων μερών του συστήματος του αυτοκινήτου.

Έλεγχος Ευθυγράμμισης (σύγκλισης-απόκλισης)

Η μέτρηση αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση ενός οργάνου που ονομάζεται συγκλισιόμετρο.

Έλεγχος συστήματος πέδησης

Αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ελέγχου καθώς μέσω του συστήματος πέδησης (φρένα) μειώνεται η ταχύτητα του αυτοκινήτου ή και ακινητοποιείται.

Έλεγχος Φώτων

Ελέγχουμε την ορθή λειτουργία των λυχνιών, το σωστό χρωματισμό, την ένταση και την ορθή σκόπευση φώτων.

Έλεγχος συστήματος ανάρτησης

Το σύστημα ανάρτησης είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο του οχήματος με τους τροχούς.

Έλεγχος Τζογομέτρου

Με το τζογόμετρο δίνουμε δυνάμεις στο όχημα για να δούμε αν υπάρχουν ανοχές ή αν υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα διεύθυνσης ή στο σύστημα πέδησης.

Έλεγχος καυσαερίων

Το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα μείζονος σημασίας θέμα. Για το λόγο αυτό η πολιτεία έχει θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων των οχημάτων που κυκλοφορούν και μάλιστα οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να ελέγχουν εξαμηνιαίως ή ετησίως τα οχήματά τους και κάθε όχημα θα πρέπει να φέρει Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων .

Επισκεφτείτε τον χώρο μας για τον επόμενό σας έλεγχο!

σε έναν άνετο, φιλόξενο, μεγάλο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο!