Λάδια κινητήρα: Έλεγχος.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητος ένας σύντομος έλεγχος του λαδιού.

Το λάδι είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου και για αυτό το λόγο πρέπει να είναι πάντα ποιοτικό και να υπάρχει μέσα στον κινητήρα σε σωστή ποσότητα. Και  λέμε  σωστή ποσότητα, γιατί και η υπερβολική ποσότητα μπορεί να έχει επικίνδυνα αποτελέσματα.

Ο έλεγχος λαδιών, ή και το να συμπληρώνουμε λίγο λάδι όταν η στάθμη είναι χαμηλή, δεν είναι το ίδιο πράγμα με την αλλαγή λαδιών. Στην  αλλαγή  λαδιών, που γίνεται μόνο σε συνεργείο, αφαιρείται όλο το λάδι του αυτοκινήτου και προστίθεται καινούργιο εξαρχής. Για  αυτόν  το λόγο άλλωστε προσέξτε ότι όταν προσθέτετε λίγο λάδι, μπορεί να χρειαστείτε έως 1 λίτρο, ενώ για μια πλήρη αλλαγή λαδιών είναι απαραίτητα περίπου 4 λίτρα λαδιού (ανάλογα και με το μοντέλο αυτοκινήτου).

Πηγή: soferina.com