Το Ι.ΚΤΕΟ Κουλουρίου χορηγός στον 1ο Κραυξίδειο Αγώνα Δρόμου