Τι πρέπει να έχουμε πάντα μέσα στο αυτοκίνητο

Όσοι οδηγούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο να έχουν κάποια αντικείμενα στο αυτοκίνητό τους. Μερικά είναι υποχρεωτικά από τον ΚΟΚ ενώ άλλα καλό είναι να υπάρχουν για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάποιες έκτακτες καταστάσεις και να μη βρεθούμε προ εκπλήξεως.
Παρακάτω αναφέρουμε κάποια από αυτά:
Πυροσβεστήρα
Προειδοποιητικό τρίγωνο και γιλέκο με ανακλαστήρες φωτός
Φαρμακείο-Κουτί πρώτων βοηθειών
Ρεζέρβα (γρύλο και κλειδιά)
Γάντια
Φακό
Καλώδια μπαταρίας
Ιμάντες ρυμούλκησης
Αντιολισθητικές αλυσίδες
Νερό και κάτι φαγώσιμο
Αδιάβροχο
manual του αυτοκινήτου
 Δίπλωμα οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας και Ασφαλιστήριο
Συμβόλαιο